Instalacje

Montaż i instalacja urządzeń gastronomicznych Rational.
Serwis Rational

Prawidłowo Zainstalowany i Uruchomiony piec przez Autoryzowany Serwis Rational to  gwarancja na 24 miesiące i prawidłowe działanie przez wiele lat.

Certyfikowany montaż i uruchomienie urządzenia obejmuje następujące czynności serwisowe:

> ustalenia techniczne przed instalacją (konsultacja techniczna przez telefon i/lub mail),

Prace instalacyjne przy urządzeniach elektrycznych:

– podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej,

– podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

– przeprowadzenie funkcji „autotest”,

– wstępny instruktaż obsługi ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i konserwacji urządzenia,

– wystawienie profesjonalnej dokumentacji poświadczającej certyfikowaną instalację i uruchomienie,

– zgłoszenie instalacji urządzenia bezpośrednio na portalu producenta.

Prace instalacyjne przy urządzeniach gazowych – czynności jak dla urządzeń elektrycznych oraz:

– podłączenie urządzenia do instalacji gazowej,

– kontrola zaleceń dotyczących odprowadzania spalin,

– kontrola parametrów instalacji gazowej: rodzaj gazu, ciśnienie,

– kontrola szczelności gazowej urządzenia i bezpośredniego przyłącza,

– wykonanie analizy spalin i regulacja parametrów pracy palników gazowych,

Podłączenie urządzenia do platformy internetowej Connected Cooking oraz wstępny instruktaż,

 

 

Wielkość urządzenia

(typ)

   

XS

typ 2/3

 

 

typ  61

 

 

typ 101

 

 

typ 62

 

 

typ 102

 

 

typ 201

 

 

typ 202

 

Urządzenia elektryczne

 

 

580,00 zł

 

580,00 zł

 

580,00 zł

 

580,00 zł

 

580,00 zł

 

680,00 zł

 

680,00 zł

 

Urządzenia

gazowe

 

 

 

 

 

780,00 zł

 

780,00 zł

 

780,00 zł

 

780,00 zł

 

940,00 zł

 

940,00 zł

 

Ustalenia techniczne

w miejscu instalacji

 

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

Instalacja Connected Cooking

 

 

 

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00  zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

Instalacja zestawu

Combi Duo

 

 

320,00 zł

+

montaż urządzeń

 

 

320,00 zł

+

montaż urządzeń

 

320,00 zł

+

montaż urządzeń

 

480,00 zł

+

montaż urządzeń

 

480,00 zł

+

montaż urządzeń

 

 

 

Instalacja okapu

typu UltraVent

 

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

160,00 zł

 

Wniesienie

i ustawienie urządzenia

 

 

wycena

indywidualna

w zależności od miejsca montażu

 

wycena

indywidualna

w zależności od miejsca montażu

 

wycena

indywidualna

w zależności od miejsca montażu

 

wycena

indywidualna

w zależności od miejsca montażu

 

wycena

indywidualna

w zależności od miejsca montażu

 

wycena

indywidualna

w zależności od miejsca montażu

 

wycena

indywidualna

w zależności od miejsca montażu

WAŻNE: Powyższa oferta to Całkowity koszt montażu pieca wraz z materiałami instalacyjnymi. !!! 

Zawiera wszystkie standardowe materiały  instalacyjno–montażowe, (przewód elektryczny, gazowy, wtyczki, rury odpływowe i zasilające.

Oferta nie zawierają wniesienia, rozpakowania i ustawienia urządzenia w miejscu docelowym. Do punktu instalacji urządzenia muszą być doprowadzone wszystkie potrzebne media, których wyprowadzenia powinny być zakończone wg zaleceń producenta. Wyprowadzenie mediów nie może znajdować się dalej niż 1 m od punktu instalacji urządzenia. W przeciwnym razie koszt instalacji i materiałów instalacyjnych będzie ustalany indywidualnie.

Koszt dojazdu:  Warszawa 100,00 zł netto, Poza Warszawą 2,00 zł netto / kilometr.

* Powyższe ceny to kwoty netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Rational – Karta instalacyjna E61SH_RSP

Rational – Karta instalacyjna XS

Rational – Karta instalacyjna_E101_SCC