Instalacje

Montaż i instalacja urządzeń gastronomicznych Rational.
Serwis Rational

Prawidłowo Zainstalowany i Uruchomiony piec przez Autoryzowany Serwis Rational to  gwarancja na 24 miesiące i prawidłowe działanie przez wiele lat.

Certyfikowany montaż i uruchomienie urządzenia obejmuje następujące czynności serwisowe:

> ustalenia techniczne przed instalacją (konsultacja techniczna przez telefon i/lub mail),

Prace instalacyjne przy urządzeniach elektrycznych:

– podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej,

– podłączenie urządzenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

– przeprowadzenie funkcji „autotest”,

– wstępny instruktaż obsługi ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji i konserwacji urządzenia,

– wystawienie profesjonalnej dokumentacji poświadczającej certyfikowaną instalację i uruchomienie,

– zgłoszenie instalacji urządzenia bezpośrednio na portalu producenta.

Prace instalacyjne przy urządzeniach gazowych – czynności jak dla urządzeń elektrycznych oraz:

– podłączenie urządzenia do instalacji gazowej,

– kontrola zaleceń dotyczących odprowadzania spalin,

– kontrola parametrów instalacji gazowej: rodzaj gazu, ciśnienie,

– kontrola szczelności gazowej urządzenia i bezpośredniego przyłącza,

– wykonanie analizy spalin i regulacja parametrów pracy palników gazowych,

Podłączenie urządzenia do platformy internetowej Connected Cooking oraz wstępny instruktaż,


Wielkość urządzenia (typ) Urządzenia elektryczne Urządzenia gazowe Ustalenia techniczne w miejscu instalacji Instalacja Connected Cooking Instalacja zestawu Combi Duo Instalacja okapu typu UltraVent Wniesienie i ustawienie urządzenia
XS typ 2/3 640,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 360,00 zł + montaż urządzeń 180,00 zł wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu
typ 61 640,00 zł 840,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 360,00 zł + montaż urządzeń 180,00 zł wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu
typ 101 640,00 zł 840,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 360,00 zł + montaż urządzeń 180,00 zł wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu
typ 62 640,00 zł 840,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 540,00 zł + montaż urządzeń 180,00 zł wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu
typ 102 640,00 zł 840,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 540,00 zł + montaż urządzeń 180,00 zł wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu
typ 201 720,00 zł 1000,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu
typ 202 720,00 zł 1000,00 zł 180,00 zł 180,00 zł 180,00 zł wycena indywidualna w zależności od miejsca montażu

 

WAŻNE: Powyższa oferta to Całkowity koszt montażu pieca wraz z materiałami instalacyjnymi. !!! 

Zawiera wszystkie standardowe materiały  instalacyjno–montażowe, (przewód elektryczny, gazowy, wtyczki, rury odpływowe i zasilające.

Oferta nie zawierają wniesienia, rozpakowania i ustawienia urządzenia w miejscu docelowym. Do punktu instalacji urządzenia muszą być doprowadzone wszystkie potrzebne media, których wyprowadzenia powinny być zakończone wg zaleceń producenta. Wyprowadzenie mediów nie może znajdować się dalej niż 1 m od punktu instalacji urządzenia. W przeciwnym razie koszt instalacji i materiałów instalacyjnych będzie ustalany indywidualnie.

Koszt dojazdu:  Warszawa 120,00 zł netto, Poza Warszawą 2,50 zł netto / kilometr.

* Powyższe ceny to kwoty netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

 

Rational – Karta instalacyjna E61SH_RSP

Rational – Karta instalacyjna XS

Rational – Karta instalacyjna_E101_SCC