Umowy serwisowe

Stała gotowość Serwisu.
Przeglądy serwisowe Rational

Umowy serwisowe uwzględniają stałą gotowość na reakcję serwisu w przypadku wystąpienia awarii. Gwarantują pierwszeństwo w działaniach serwisowych. Umowy serwisowe są najlepszą formą serwisu awaryjnego.

Stała kontrola przez serwisanta 5Service (Rational Service Partner)

  • Bardzo dobra znajomość urządzeń
  • Błyskawiczny czas reakcji
  • Lokalizowanie i diagnozowanie awarii
  • Wykonywanie napraw i konserwacji maszyn
  • Bieżące uzupełnianie dokumentacji urządzeń