Pakiet przeglądu Basic Plus

Tylko dla stałych Klientów. Oferta przygotowywana indywidualnie.

Pakiet dotyczy wszystkich pieców od SCC line 2004 r.
Pakiet Basic Plus: dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb klienta.
Dojazd: Warszawa 60 zł netto lub 1,50 zł netto / km

Już od 799,00 zł netto

Regularne przeglądy techniczne urządzenia i jego funkcji zapewniają ciągłość pracy.

Intensywność i rodzaj eksploatacji

Rozszerzony Pakiet Basic Plus kierowany jest przede wszystkim dla klientów STAŁYCH, czyli o zdefiniowanych potrzebach technicznych. Pakiety są dostosowywane do indywidualnych potrzeb danego klienta oraz jego konkretnego urządzenia.

Zakres czynności przeprowadzanych podczas Przeglądu Basic Plus

Przegląd obejmuje sprawdzenie wszystkich funkcji urządzenia oraz stanu technicznego części eksploatacyjnych, a także pełną kontrolę stanu technicznego urządzenia (np. sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, kompleksowe sprawdzenie instalacji elektrycznych, itp.) W zależności od potrzeby również ODKAMIENIANIE GENERATORA PARY. Wszystko zgodnie z najnowszą listą kontrolną przeglądu technicznego opracowaną przez niemiecką centralę RATIONAL.

Podczas przeglądu serwisowego urządzenia (Basic Plus) , wymieniane są podstawowe części eksploatacyjne. Między innymi: Filtry, uszczelki, Uszczelniacz silnika, łączniki, halogeny itp.

Części zostały zdefiniowane przez dział techniczny RATIONAL Landsberg. Zestawy części są zróżnicowane w zależności od modelu pieca.

Prewencyjna wymiana tych części zapobiega awariom powstającym z powodu intensywnego użytkowania.
Awarie powstają najczęściej w najmniej oczekiwanym momencie !!!

Wymiana pozostałych części eksploatacyjnych odbywa się jedynie wtedy, gdy są one zużyte i pozostawienie ich może doprowadzić do awarii przed terminem kolejnego przeglądu. Wymiana części eksploatacyjnych jest uzasadniona, ponieważ koszt naprawy awarii z powodu braku ich wymiany byłby dużo większy od kosztów prewencji.

Jeżeli podczas przeglądu, technik stwierdzi konieczność wymiany zużytej lub uszkodzonej części, przedstawia ten fakt klientowi. Jeżeli klient sobie życzy, części jest wymieniana podczas przeglądu.

  • Dla pieców GAZOWYCH Przegląd zawiera również TEST SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ pieca, pomiar ciśnienia gazu oraz Analizą spalin
  • W ramach pakietu Basic Plus technik przeprowadza sprawdzenie stanu faktycznego przyłączy do pieca takich jak instalacja elektryczna, hydrauliczna oraz gazowa (w zależności od modelu pieca). Zostaje przeprowadzone również czyszczenie i udrożnienie instalacji odpływowej z pieca, regulacja drzwi, ustawienie, poziomowanie, itp.).
  • Podczas przeglądu przeprowadzamy UPDATE aktualizację oprogramowania.
  • Wszystkie czynności serwisowe są wprowadzane do centralnej bazy serwisowej RATIONAL w Landsberg Niemcy, gdzie tworzy się historia pieca

Instruktaż mycia i pielęgnacji (clean & care)

Pakiet Basic zawiera przeprowadzenie instruktażu dotyczącego optymalnej obsługi mycia i pielęgnacji danego urządzenia.

24 godzinny czas reakcji i 96% napraw za PIERWSZYM przyjazdem serwisu !!!

W ramach Pakietu Basic, w przypadku zaistnienia awarii urządzenia, gwarantujemy 24 godzinny czas reakcji serwisowej. Oznacza to, że w przypadku istotnej awarii technicznej urządzenia uniemożliwiającej jego pracę, zobowiązujemy się przybyć do urządzenia w ciągu maksymalnie 24 godzin licząc od zgłoszenia awarii.