Pakiet przeglądu Basic

Jedyne : 360,00 zł z aktualizacją oprogramowania UPDATE (wersja elektryczna).

Pakiet Basic / INSPEKCJA – 480,00 zł

Pakiet dotyczy wszystkich pieców od SCC line 2004 r.
Dojazd: Warszawa 140,00 lub 3,00 zł / km

Regularne przeglądy techniczne urządzenia i jego funkcji zapewniają ciągłość pracy.

Intensywność i rodzaj eksploatacji

Podstawowy Pakiet Basic kierowany jest przede wszystkim do klientów którzy chcą sprawdzić  faktyczny stan urządzenia. Po takim przeglądzie nasz ekspert przedstawi propozycję naprawy oraz przystąpienia do programu Pakiet BASIC Plus.

Zakres czynności przeprowadzanych podczas Przeglądu Basic

Przegląd obejmuje sprawdzenie wszystkich funkcji urządzenia oraz stanu technicznego części eksploatacyjnych, a także pełną kontrolę stanu technicznego urządzenia (np. sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, kompleksowe sprawdzenie instalacji elektrycznych, itp.) wszystko zgodnie z najnowszą listą kontrolną przeglądu technicznego opracowaną przez niemiecką centralę RATIONAL.

  • Dla pieców GAZOWYCH Przegląd zawiera również TEST SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ pieca oraz pomiar ciśnienia gazu. Przegląd gaz, standard + 200,00 zł.
  • W ramach pakietu Basic realizowane są również drobne regulacje (np. regulacja drzwi, ustawienie, poziomowanie, itp.).
  • Podczas przeglądu przeprowadzamy UPDATE aktualizację oprogramowania.
  • Wszystkie czynności serwisowe są wprowadzane do centralnej bazy serwisowej RATIONAL w Landsberg Niemcy, gdzie tworzy się historia pieca

Instruktaż mycia i pielęgnacji (clean & care)

Pakiet Basic zawiera przeprowadzenie instruktażu dotyczącego optymalnej obsługi mycia i pielęgnacji danego urządzenia.

24 godzinny czas reakcji i 96% napraw za PIERWSZYM przyjazdem serwisu !!!

W ramach Pakietu Basic, w przypadku zaistnienia awarii urządzenia, gwarantujemy 24 godzinny czas reakcji serwisowej. Oznacza to, że w przypadku istotnej awarii technicznej urządzenia uniemożliwiającej jego pracę, zobowiązujemy się przybyć do urządzenia w ciągu maksymalnie 24 godzin licząc od zgłoszenia awarii.