Pakiet przeglądu Basic

Tylko dla nowych Klientów 139 zł netto.

Pakiet dotyczy wszystkich pieców od SCC line 2004 r.
Dojazd: Warszawa 60 zł netto lub 1,50 zł netto / km

Regularne przeglądy techniczne urządzenia i jego funkcji zapewniają ciągłość pracy.

Intensywność i rodzaj eksploatacji

Podstawowy Pakiet Basic kierowany jest przede wszystkim do nowych klientów, w celu sprawdzenia i analizy faktycznych potrzeb konkretnego urządzenia i zaproponowanie optymalnego rozwiązania. Dla stałych klientów obejmuje jeden przegląd serwisowy rocznie i nadaje się do małych restauracji, przedszkoli, szkół, itp., które mają niewielką intensywność pracy i zróżnicowane wykorzystanie urządzenia.

Zakres czynności przeprowadzanych podczas Przeglądu Basic

Przegląd obejmuje sprawdzenie wszystkich funkcji urządzenia oraz stanu technicznego części eksploatacyjnych, a także pełną kontrolę stanu technicznego urządzenia (np. sprawdzenie szczelności układu hydraulicznego, kompleksowe sprawdzenie instalacji elektrycznych, itp.) wszystko zgodnie z najnowszą listą kontrolną przeglądu technicznego opracowaną przez niemiecką centralę RATIONAL.

  • Dla pieców GAZOWYCH Przegląd zawiera również TEST SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ pieca oraz pomiar ciśnienia gazu.
  • W ramach pakietu Basic realizowane są również drobne regulacje (np. regulacja drzwi, ustawienie, poziomowanie, itp.).
  • Podczas przeglądu przeprowadzamy UPDATE aktualizację oprogramowania.
  • Wszystkie czynności serwisowe są wprowadzane do centralnej bazy serwisowej RATIONAL w Landsberg Niemcy, gdzie tworzy się historia pieca

Instruktaż mycia i pielęgnacji (clean & care)

Pakiet Basic zawiera przeprowadzenie instruktażu dotyczącego optymalnej obsługi mycia i pielęgnacji danego urządzenia.

24 godzinny czas reakcji i 96% napraw za PIERWSZYM przyjazdem serwisu !!!

W ramach Pakietu Basic, w przypadku zaistnienia awarii urządzenia, gwarantujemy 24 godzinny czas reakcji serwisowej. Oznacza to, że w przypadku istotnej awarii technicznej urządzenia uniemożliwiającej jego pracę, zobowiązujemy się przybyć do urządzenia w ciągu maksymalnie 24 godzin licząc od zgłoszenia awarii.